A jövedelem kalkulátor 2013 és 2014-ben munkavállalói részről tartalmazza a két egészségbiztosítási járulékot, melyek mértéke 4+3 %, a 16 %-os személyi jövedelemadót, az 1,5 %-os munkaerő-piaci járulékot, és végül a 10 %-os nyugdíjjárulékot. A munkaadók részéről tartalmazza a 27 %-os szociális hozzájárulási adót, és az 1,5 %-os szakképzési hozzájárulást. Természetesen be van építve a kalkulátorba a különböző adónemeket, és járulékokat illetően a kedvezmények, melyek különféle jogcímeken illetik meg a munkaadókat, illetve a munkavállalókat.

Jövedelem fogalma

Egyrészt az árbevétel és termelési költség különbözete (termelői oldal); másrészt vásárlási célra rendelkezésre álló pénz – vásárlóképesség (fogyasztói oldal)

Jövedelem-fogyasztás görbe (ICC) fogalma

A fogyasztó optimális választásait képviselő pontok sorozata, növekvő jövedelem és változatlan árak esetén

A járulékalapot képező jövedelem fogalmának a társadalombiztosítási jogban két szempontból van jelentősége: egyrészt ez alapozza meg az egyéni járulékfizetési kötelezettséget (egyéni járulékalap), másrészt pedig a munkavégzésre irányuló egyéb (például megbízási) jogviszonyok esetében a biztosítási kötelezettség elbírálása során a tevékenységből származó járulékalapot képező jövedelmet viszonyítjuk havi szinten a minimálbér 30 százalékához vagy naptári napokra ennek harmincad részéhez.

A szociális hozzájárulási adó fizetésének kötelezettségét már nem a Tbj., társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (1997. évi LXXX. törvén), hanem külön adótörvény (2011. évi CLVI. törvény) szabályozza, így ezt már nem a járulékalapot képező jövedelem, hanem az említett törvényben meghatározott adóalap után kell a kifizetőnek lerónia.