A KHR lista - BAR lista 2013 évben ugyanazt a fogalmat jelentik. Sajnos manapság sok embernek fel kell tennie azt a kérdést, hogy: mit kell tudnom? A legfontosabb információ velük kapcsolatban az, hogy mindkét lista azt a célt szolgálta, illetve szolgálja ma is, hogy abban azokat a banki, illetve hitelintézeti, pénzintézeti ügyfeleket tartsák nyilván, akik valamilyen oknál fogva betöltik a késedelmes teljesítés törvényben előírt estét. Jellemzően abban az esetben kerülnek bele a listába az ügyfelek, ha az aktuális minimálbér kétszeresének megfelelő törlesztéssel vannak elmaradva, legalább 90 napja.

A BAR lista rendszerében megtalálhatóak azoknak a természetes személy adata, aki bankokkal, hitelintézetekkel, és egyéb pénzügyi vállalkozásokkal kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződését vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználására irányuló szerződését megszegte. A rendszer negatív listás nyilvántartás, amelyre az ügyfelek csak abban az esetben kerülnek fel, ha a törvényben meghatározott feltételek szerinti vétségeket követnek el.
Az előírások szerint a szerződéskötéskor az ügyfelet tájékoztatni kell, hogy milyen esetben kerülhetnek fel a BAR listára. Ezenkívül a BISZ Zrt. javasolja a pénzügyi intézményeknek, hogy az ügyfeleiket a felkerülés tényéről, illetve a listáról való lekerülés módjáról is tájékoztatassák.

Az ügyfelek azonosítása természetes azonosítóik alapján történik: családi név, utónév, születési dátum, születési hely, anyja neve. Mivel házasságkötéskor az ügyfél neve megváltozhat, azonosításra mindenképpen a születési családi és utónevet kell használni.

A BAR lista lekérdezéshez is ezek az adatok szükségesek.

Évente egyszer minden természetes személy ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a BAR listán. A pénzintézeteknek két munkanapon belül el kell juttatnia az úgynevezett BAR lista ügyféltudakozványt a rendszert működtető (BISZ) Rt.-hez, annak öt napja van rá, hogy válaszoljon a banknak, az pedig két munkanapon belül köteles tájékoztatni az ügyfelet.

Magában a listában megkülönböztetünk aktív és passzív listásokat. A szavakból könnyen kitalálható, hogy az aktív listában azok szerepelnek, akiknek jelenleg is rendezetlen hiteltartozása van valamelyik hitelintézet felé, míg a másikban azok szerepelnek, akik már valamilyen formában rendezték az elmaradást. Az aktív státuszból úgy lehet átkerülni a passzív státuszba, ha egy összegben rendezi az ügyfél a teljes tartozását, elmaradását, vagy ha a pénzintézet élve a jelzálogjoggal elárverezi a fedezetet, illetve ha esetleges átütemezési megegyezés születik. A passzív állományból is ki lehet kerülni, amennyiben az elkövetkező 1 évig rendszeresen folyik a törlesztés, és nem kerül vissza az ügyfél újra az aktív státuszba. Alaphelyzetben 1 év után törlik a rendszerből. Abban az esetben azonban, ha valakin semmilyen módon nem lehet behajtani a követelést, akkor 5 éven keresztül benne marad a nyilvántartásban, ami azt jelenti, hogy várhatóan sehol nem fog hitelt kapni addig az ideig. Természetesen vannak, akik kínálnak KHR listában szereplő ügyfeleknek is hitelt, de azt óvatosan kell kezelni, mert egyrészt lehet visszaélés, másrészt általában a nagy kockázat miatt drágák is ezek a hitelek.       

A KHR listából minden ügyfélnek van lehetősége évente egyszer információt kérni saját magával kapcsolatosan, amit a számlavezető fiókban egy formanyomtatvány kitöltésének az útján tehet meg. A folyamat jellemzően 9 napot vesz igénybe, de az ügyfél pontos adatokat kap arról, hogy milyen hitelszerződés miatt szerepel a rendszerben, mekkora az elmaradás összege, és a pénzintézetről is, amely a listába való felvételt kérte. Szükség esetén kifogással is élhet, és kérheti az esete kivizsgálását.