Állami támogatások családoknak 2013 / 2014 évben is különféle jogcímeken érhetők el. A kormányok mindig feladatuknak tartották, hogy a családokat, melyek a társadalom legfontosabb építőkövei, lehetőség szerint megerősítsék, és segítség a következő generáció testi és lelki értelemben vett egészséges felnövekedését. Széles a kínálat, ezért bemutatásuk csak nagyon tömören lehetséges.

Kezdjük máris a szociális rászorultságtól függő ellátásokkal, melyek lehetnek pénzben és természetben nyújtott támogatások. Pénzben nyújtott ellátások között található a rendszeres szociális segély, a temetési segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás. Természetben nyújtott támogatások között meg kell említeni a lakásfenntartási támogatást, illetve az átmeneti segélyt. Természetesen minden támogatásnak, ellátásnak vannak megfeleltetési szabályai.

A következő jogcím, amelyen a családok állami támogatást kaphatnak, az a gyermekek után igénybe vehető támogatások köre. Ide tartozik az anyasági támogatás, a GYES, a GYET, a TGYÁS, a családi pótlék, mely két részből áll a nevelési ellátásból, és az iskoláztatási támogatásból, itt kell még megemlíteni a GYED-et és a gyermekápolási táppénzt. Az egyéb kedvezmények között ki kell emelni a családi adókedvezményt, illetve az ingyenes tankönyvellátást.

Bővült
az 1997. évi XXXI. törvény által a szociálisan rászorulók támogatásának a köre. Ez alapján a családok részesülhetnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban, gyermektartásdíj megelőlegezésében, óvodáztatási támogatásban, otthonteremtési támogatásban, és végül a gyermekétkeztetés normatív kedvezményében. Ezen felül lehetősége van az arra rászoruló családoknak igénybe venni a természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. Fentieken kívül még meg kell említeni a szocpolt, a félszocpolt, a kamattámogatást, és a lakástakarék-pénztári támogatást, amelyek lakás vásárlás, bővítés, tetőtér beépítés, korszerűsítés esetén vehető igénybe a családok számára. Ezek a lakásépítéssel kapcsolatos támogatások a nagyságuknak köszönhetően komoly segítséget jelentenek azoknak a családoknak, akik ilyen jellegű terveiket akarják megvalósítani.