A KisAdózó vállalkozások Tételes Adója (KATA) 2013-2014
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló jogszabályt az Országgyűlés 2012. október 1-én fogadta el. Az alábbiakban ennek legfontosabb szabályai kerülnek ismertetésre.

A kisadózóként való működés elsősorban azoknak a mikro- és kisvállalkozásoknak jár előnyökkel, ahol a vállalkozó(k) személyesen is tevékenységet végez(nek) a vállalkozásban, de alkalmazottat nem foglalkoztat(nak). Számukra a kisadózóvá válás révén jelentősen egyszerűsödik az adminisztráció és leegyszerűsödnek az adózással kapcsolatos teendők is. Esetükben kivitelezhető, hogy a vállalkozó - egy könyvelésben és adózásban jártas szakember kezdeti útmutatása és bejelentése alapján - év közben maga végezze az adminisztrációs teendőket majd az év végeztével, egy könyvelői „fogadóóra alatt" közösen elkészített adóbevallással - és persze a havonként rendszeresen befizetett tételes adóval - gyakorlatilag letudja összes adózási kötelezettségét.

Fontos körülmény, hogy csak addig maradhat KATA-alany egy szervezet, amíg abban legalább egy kisadózónak minősülő (fő- vagy mellékállású) magánszemély is bejelentésre kerül. A magánszemély a kisadózóval állhat tagi, megbízotti, vezető tisztségviselői vagy más jogviszonyban, kivéve a munkaviszonyt.

Kik választhatják

A kisadózók tételes adóját választhatja:

·         egyéni vállalkozó

·         egyéni cég

·         betéti társaság - ha tagjai kizárólag magánszemélyek

·         közkereseti társaság - ha tagjai kizárólag magánszemélyek

Nem lehet kisadózó, akinek az adószámát az adóhatóság a választást megelőző két éve belül törölte vagy felfüggesztette. Nem választhatja a kisadózó státuszt a vállalkozás akkor sem, ha az alábbi tevékenységek valamelyikét folytatja:

·         Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

·         Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

·         Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

Ha a fenti körülmények teljesülnek, az adózó tevékenységét kisadózóként folytathatja (vagyis az adóalanyiságot megszüntető körülmények megléte - pl. 100.000 Ft-pl. meghaladó adótartozás - nem akadálya a kiadózóvá válásnak).

Mikortól és hogyan választható

A NAV erre a célra rendszeresített bejelentési nyomtatványain lehet bejelentkezni a KATA hatálya alá, de jelenleg az adóhatóság honlapján még nem érhetők el ezek a nyomtatványok. Az adóalanyiság az év bármely napján bejelenthető és a bejelentést követő hónap első napjával kezdődik. A KATA szerinti adózást az újonnan alakuló vállalkozások is választhatják az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg.

Az adó mértéke

A kisadózó vállalkozások tételes adójának mértéke a főállású kisadózó után havi 50.000 Ft, mellékállású kisadózó után havi 25.000 Ft. Több főállású bejelentett kisadózó esetén minden személy után külön-külön meg kell fizetni havonta az 50.000 Ft-ot (tört hónap után is). Az adó mértéke mindaddig ennyi marad, amíg a vállalkozás összes bevétele (nem csak az árbevétele) el nem éri a nettó 6 millió forintot (ha év közben vált az adózó a KATA alanyává akkor a havonta 500.000 Ft bevételt kell figyelembe venni. A 6 millió forintot (vagy annak arányos részét ) meghaladó bevétel után az adó mértéke 40 százalék.

Nem kell megfizetni a tételes adót abban a hónapban, amikor a kisadózó a teljes hónapban táppénzben, tgyás-gyes-gyed juttatásban, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül vagy katonai szolgálatot teljesít, fogvatartott illetve ha egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

A kisvállalkozók tételes adója (KATA) által kiváltott adónemek

·         vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó

·         társasági adó

·         személyi jövedelemadó

·         társadalombiztosítási járulékok

·         egészségügyi hozzájárulás

·         szociális hozzájárulási adó

·         szakképzési hozzájárulás

A KATA alanya mentesül a könyvvezetési kötelezettség alól is.

A KATA és az ÁFA viszonya

A kisvállalkozók tételes adója nem váltja ki az általános forgalmi adót, viszont 2013-tól az alanyi adómentesség bevételi küszöbértéke 6 millió forintra emelkedik, vagyis összhangba kerül a tételes adózás határértékével így, ha az adózó ezt választja (ezzel a választással csak alakuláskor vagy naptári év kezdetétől lehet élni). Alanyi adómentesség választása esetén ÁFA fizetési és bevallási kötelezettség nincs.

A KATA alanyoknak kiállított számláikon fel kell tüntetniük azt, hogy „Kisadózó".

A KATA alanyok egyszerűsített iparűzési adó megállapítási módszert is választhatnak, amivel 50.000 Ft éves adót kell megfizetni (a bevételtől függetlenül).