Megszavazta az Országgyűlés az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslatot (T/10238), amely – címének némileg ellentmondva – valójában egy kis adósaláta-csomagot takar. Ennek részeként módosul az általános forgalmi adóról szóló törvény is.

Cikkünkben ezeket vesszük górcső alá, ami azért is kívánatos, mert az Áfa tv.-t (2007. évi CXXVII. törvény) érintő módosításokat az ezt tartalmazó törvény Magyar Közlönyben való kihirdetését követő harmadik napjától, vagyis feltehetően április második felétől kezdve már alkalmazni kell, minthogy a módosításokhoz átmeneti rendelkezés nem társul.

A módosítások három téma köré csoportosulnak. Ezek közül az egyik a személygépkocsi-piac üzleti szereplőinek hatékony érdekérvényesítő képességét fémjelzi, hiszen olyan, számukra újfent kedvező változást hozó rendelkezésről van szó, amely egyfelől a tárgyi típusú áfa-levonási korlátozással érintett különféle javak és szolgáltatások közül kizárólag a személygépkocsit érinti, másfelől ilyen formában biztosított kedvezményt az európai uniós írott jog nem ismer. Mi tehát a lényeg? Nos, az Áfa tv. 87. §-a kiegészül egy új c) ponttal, amely a személygépkocsi értékesítésére adómentességet ad az esetben is, ha annak beszerzésekor az áfa-levonási tilalom (Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pont) azért nem jutott érvényre, mert eleve nem volt mire vonatkoznia, vagyis mert egyáltalában nem merült fel előzetesen felszámított adó. Ilyen eset fordulhat elő például akkor, ha a vásárlás nem áfa-alanytól vagy olyan áfa-alanytól (például: alanyi adómentességben részesülőtől vagy viszonteladóként az árrés adózást alkalmazótól) történik, aki számára az áfa felszámítása és továbbhárítása tilos. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az áfa-mentes értékesítés eme új kedvezménye nem illeti meg azokat, akik bár előzetesen felszámított adó hiányában szintén nem vonhatnak le, igényelhetnek vissza áfa-t, de ha a beszerzésük során egyébként „találkoznak” előzetesen felszámított adóval, annak végleges viselése alól az áfa-levonási jog gyakorlása révén egészben vagy részben mentesülnek (például: személytaxisok, személygépkocsit zárt végű pénzügyi lízingbeadók).

Szerző: hoarag