Magyarországon, ahol teljesen más a szerkezete a lakásállománynak, mint nyugaton, nagy fontossággal bírnak a támogatások, melyekkel az állam serkenteni tudja a lakásépítések számát. Nyugaton jóval nagyobb a bérlakásban élők száma, mint nálunk, ahol az emberek inkább saját tulajdonukban érzik biztonságban magukat. Ugyanakkor az emberek többsége nem tudja megoldani a lakásproblémáját önerőből, ezért hitel kell felvennie, illetve élnie kell az állam által biztosított támogatásokkal is. A legújabb rendelet ezzel kapcsolatban 2013. január 01-ével lépett érvénybe. Röviden összefoglalva nézzük át a lehetőségeket.

A lakásépítésnél a legkomolyabb támogatás még mindig a vissza nem térítendő állami támogatás, közismertebb nevén a szocpol jelenti. A támogatás mértéke a gyermekek számától függően 800 ezer és 2,5 milli Ft között található. Kötött a támogatható lakások mérete, ami azt jelenti, hogy 60 és 160 nm között lehetnek, és a bekerülési, illetve vásárlási ára nem lehet nagyobb, mint 300 ezer Ft/nm, illetve alacsony energiafogyasztású lakás esetén 350 ezer Ft/nm. Az energetikai besorolás növelheti a kapott támogatást 1,1-1,2-1,3 szorzóval. Az igénylőnek nem lehet köztartozása, illetve legalább egyiküknek rendelkeznie kell folyamatosan fennállóan munkaviszonnyal.

A következő támogatás
az otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön, melynél az állam a kamatok egy részének átvállalásával tehermentesítő az lakásépítőt. A kamattámogatás mértéke függ a nevelt gyermekek számától. Két gyermekig az állampapír hozam 60 %, és 3 vagy annál több gyermek esetén a 70 %-a a támogatás mértéke. Fontos változás, hogy a kamattámogatás 5 éven keresztül nem változik, az eddig érvényben lévő évenként csökkenő támogatással szemben. A bekerülési érték telekár nélkül nem lehet több 30 millió Ft-nál. és a felvehető hitel maximum értéke 15 millió Ft. A támogatás igénybevételénél itt is feltétel a 180 napos munkaviszony igazolása, nincs köztartozásuk, illetve vállalniuk kell, hogy a bekerülési érték 70 %-át számlával kell igazolniuk. Ezzel kapcsolatban bővebben a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben találhatunk információt.

A támogatott lakáscél meghatározása 

A vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető

  • 2010. január 1-jét követően kiadott építési engedéllyel rendelkező és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb tervezett energetikai minősítésű új lakás építéséhez, illetve·
  • 2010. január 1-jét követően kiadott használatbavételi engedéllyel és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához.Meg kell még említeni az állami kezességvállalás lehetőségét, amely azt jelenti, hogy az állam kézfizető kezességet vállal a hitelt biztosító bank felé, a hitelnek arra a részére, amelyre az építendő ingatlan hitelbiztosítási értének nem nyújt fedezetet. A kezességvállalást 35 év alatti fiatal párok, illetve gyermeküket egyedül nevelő szülő igényelheti, de feltétel, hogy legalább 30 % önerővel rendelkezzen. A hitel csak Ft alapú leget, illetve a bekerülési érték nem lépheti túl Budapesten és a megyei jogú városokban a 15 millió Ft-ot, a többi településen a 12 millió Ft-ot. Kezességvállalási díjat kell fizetni a hitelnek arra a részére, amelyre nincs fedezet, amelynek mértéke 2 %. Utoljára maradt a lakás-takarékpénztári megtakarítás, mely esetén az állam a befizetett megtakarításhoz hozzátesz 30 %-ot, de maximum évente 72 ezer Ft-ot.

a lakásépítési támogatást igényelheti

 

  • a 256/2011. számú a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott természetes személy (házastársak, élettársak, egyedülállók), már meglévő gyermek(ek) után

  • minden, a 40. életévét be nem töltött házaspár, az eltartott gyermekek számától függetlenül, legfeljebb két gyermek vállalása esetén (megelőlegezett lakásépítési támogatás)
 

a lakásépítési támogatás mértéke

 

Az igénybe vehető lakásépítési támogatás összege függ a meglévő és a vállalt gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől és az energetikai minősítésétől.

A támogatás összege "B" energetikai minősítés esetén:

lakás hasznos alapterülete
2 eltartott gyermek esetén
lakás hasznos alapterülete
3 eltartott gyermek esetén
lakás hasznos alapterülete
4 vagy több eltartott gyermek esetén

 

60-75 m2

 

800 000 Ft
70 – 85 m2
1 200 000 Ft
80 - 95m2
1 600 000 Ft

 

75,01- 90 m2

 

 

1 000 000 Ft

 

85,01-100 m2
1 500 000 Ft
95,01 - 110 m2
2 000 000 Ft

 

90,01 –160 m2

 

1 300 000 Ft
100,01-160 m2
2 000 000 Ft
110,01 - 160 m2
2 500 000 Ft
 

a táblázatban található támogatások összegei az energetikai minősítés függvényében változnak :

 

- 1,1 szorzószámmal szükséges beszorozni a fenti támogatás összegeket „A” (energiatakarékos) energiaosztályú lakás esetén 
- 1,2 szorzószámmal szükséges beszorozni a fenti támogatás összegeket „A+”(fokozottan energiatakarékos) energiafogyasztású lakás esetén
-  1,3 szorzószámmal szükséges beszorozni a fenti támogatás összegeket alacsony energiafogyasztású lakás esetén