Gázártámogatás nagycsaládosoknak 2014

Nagycsaládos gázártámogatási kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben legalább három gyermek után jár a családi pótlék. További feltétel, hogy valamelyik szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezzen a család. A gázártámogatási kedvezmény egy család esetén csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, de fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt.

Gázártámogatás mértéke

A gázártámogatás mértéke három gyermek esetén felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ illetve a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ. Ezt a mennyiséget az I. árkategória díjszabása szerint fizeti meg a kedvezményre jogosult család. Az I. árkategória szerinti díjszabás szolgáltatónként eltérő mértékű lehet.

Gázártámogatás nyomtatvány letöltése

A nagycsaládos gázártámogatás kedvezmény igénylése 2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 30. között a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságánál lehetséges.

Kapcsolódó dokumentumok

Gázártámogatás mértéke

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla másolatát, újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén pedig a szerződés másolatát. A nagycsaládos gázártámogatás kedvezmény megállapítása 2014. január 1-től határozatlan időre történik.