Fizetési Fizetési osztályok
fokozatok A B C D E F G H I J
1. 98.000 98.000 114.000 114.000 114.000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
2. 98.000 98.000 114.000 114.000 114.000 126 300 131 400 136 000 148 400 163 800
3. 98.000 98.000 114.000 114.000 114.000 130 800 136 200 142 500 156 600 175 400
4. 98.000 98.000 114.000 114.000 114.000 135 400 141 000 148 900 165 800 186 900
5. 98.000 98.000 114.000 114.000 114.000 140 000 145 700 155 400 176 400 198 500
6. 98.000 98.000 114.000 114.000 114.000 144 600 150 500 163 200 187 100 210 100
7. 98.000 98.000 114.000 114.000 114.000 149 100 155 300 172 900 197 700 219 400
8. 98.000 98.000 114.000 114.000 114.000 154 300 161 600 182 600 208 400 229 000
9. 98.000 98.000 114.000 114.000 114.000 159 500 169 200 192 300 216 900 238 700
10. 98.000 98.000 114.000 114.000 116 600 166 800 177 200 202 000 225 400 248 400
11. 98.000 98.000 114.000 114.000 119 900 174 200 185 100 210 400 233 900 258 000
12. 98.000 114.000 114.000 114.000 122 600 181 500 193 000 218 900 242 500 267 700
13. 98.000 114.000 114.000 114.000 125 300 188 800 201 000 227 300 252 400 278 500
14. 98.000 114.000 114.000 114.000 128 400 196 100 208 900 235 700 262 300 289 300

 

 

2013. január 1-jétől a garantált minimálbér 98.000 Ft,
a középfokú végzettséget igénylő munkák esetében a garantált bérminimum 114.000 Ft.

 

 

61. § (1) A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak:

a) az „A” fizetési osztályba

aa) a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör,

ab) az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;

b) a „B” fizetési osztályba

ba)

bb) az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;

c) a „C” fizetési osztályba

ca) a „B” fizetési osztály bb) pontjában említett szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,

cb)

cc) a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,

cd) a középiskolai végzettséghez kötött munkakör;

d) a „D” fizetési osztályba

da) a „C” fizetési osztály cb)–cc) pontjában említett szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,

db) a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;

e) az „E” fizetési osztályba

ea) az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör,

eb) a középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör;

f) az „F” fizetési osztályba

a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör;

g) a „G” fizetési osztályba

a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör;

h) a „H” fizetési osztályba

ha) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,

hb) a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat;

i) az „I” fizetési osztályba

ia) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör,

ib) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.);

j) a „J” fizetési osztályba

ja) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és a felsőoktatásról szóló törvényszerinti tudományos fokozat,

jb) a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím.

(2) Az (1) bekezdésben említett iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget a közoktatási, a szakképzési és felsőoktatási törvényekben használt fogalmakkal azonosan kell értelmezni.