Hogyan jár fogyatékossági támogatás 2014 évben? Az igénylést be lehet nyújtani a Kormányablakoknál, illetve a lakcím szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei, vagy fővárosi igazgatóságán. Az igénylést személyesen is lehet intézni, illetve postai úton is. Az igénylést magát a "Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" nevű nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet elindítani. Személyes ügyintézés esetén vinni kell magunkkal a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, a háziorvosi beutalót, illetve a szakorvosi dokumentációt a fogyatékosság igazolása céljából. Postai továbbítás esetén a személyi igazolványnak, és a lakcímkártyának a fénymásolatát kell csatolni. Az ellátásra való jogosultságot egy orvosszakértői szerv állapítja meg. Magának az ellátásnak a mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 65-80 %-ával egyezik meg, a fogyatékosság mértékétől, fajtájától függően.

Kinek jár fogyatékossági támogatás? Alaphelyzetben az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki Magyarország területén él, vagy letelepedett, vagy bevándorolt státuszú, vagy hontalanként elismert. A támogatás jár a látási fogyatékosnak, aki látását helyreállíthatatlanul teljesen elvesztette, illetve kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képe, illetve a hallási fogyatékos, akinek halláskárosodása 25. életévének betöltése előtt következett be, illetve beszédértésre segédeszközök igénybevétele esetén sem képes, és érthető beszéd produkálására is képtelen. Továbbá jár a mozgási fogyatékosoknak, autistáknak, a kromoszóma-rendellenességben szenvedőknek, illetve azoknak a mozgásszervi fogyatékosságban szenvedőknek, akik helyváltoztatásra csak segédeszközökkel képesek.

Mikor jár a fogyatékossági támogatás? A fogyatékossági támogatás az igénybejelentés beadásának, a hónapjának, az első napjától jár. Természetesen csak abban az esetben, ha az orvosszakértői bizottság az igénylő állapotát súlyosan fogyatékosnak minősíti.

Meddig jár fogyatékossági támogatás? A támogatás folyósítása megszűnik, ha a fogyatékos állapot már nem áll fenn, azaz a jogosult egészségi állapota nagymértékben javul, illetve, ha a jogosult nem jelenik meg az 5 évente esedékes kötelező felülvizsgálaton.