Bérkompenzáció 2014: A 2013. első félévében adódó többletterhekhez nyújtott támogatás azon 11 ágazatba tartozó munkáltatók számára nyújt segítséget, ahol magas a kötelező legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, továbbá az adott ágazat foglalkoztatási helyzete és gazdasági körülményei azt indokolják. 

A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező bérminimum 2013. december 31-én és 2014. január 1-jén hatályos összeg közötti különbözetet, valamint az erre a különbözetre számított (tényleges kedvezményekkel csökkentett) szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összegének 2014. január 1-jétől – 2014. június 30-ig számított időtartamra járó összegét. A kisvállalati adóalany munkáltató esetében a támogatás mértékének megállapításánál a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás helyett a kisvállalati adót kell figyelembe venni.

A támogatás összege 2014. január 1-től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egy összegben kerül megállapításra és folyósításra. A támogatás igénybevétele kérelemre indul. A kérelmet és a hozzá tartozó nyilatkozatokat, segédtáblákat a http://komp.munka.hu honlapon kell kitölteni és elmenteni a támogatást igénylőnek. A kitöltést és elmentést követően kizárólag a kérelmet – nyilatkozat nélkül – kell kinyomtatni, majd április 8-től – május 31-ig a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központjához kell eljuttatni.

A támogatásról a munkaügyi központ 21 napon belül dönt, a támogatásban részesülő munkáltatóval hatósági szerződést köt.

E szerint a munkaadó akkor kaphat a munkabérek nettó értékének 2013/2014. évi megőrzéséhez vissza nem térítendő támogatást, ha írásban nyilatkozik arról, hogy a bérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelést legkésőbb 2014. június 30-áig valamennyi munkavállalója számára 2014. január elsejétől - visszamenőlegesen is - biztosítja.

További feltétel, hogy az idén nem csökkentheti átlagos statisztikai állományi létszámát a 2013-as létszámához képest, valamint az idén nem dönthet úgy, hogy munkavállalóinak több mint ötödénél munkaidő-csökkentést kezdeményez. Ha a munkaadó ennek a három feltételnek nem tesz eleget, akkor meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, és a kifizetett támogatást vissza kell fizetni. A munkaadók azon dolgozóik kompenzálására kaphatnak támogatást, akiknek 2013-as bruttó átlagkeresete nem éri el a havi 215.000 forintot.

A támogatás mértéke a 2013/2014. évi elvárt béremelésből legfeljebb 3 százalékpontnak megfelelő rész tizenkét hónapra számított összege és az ezen összeg után fizetendő szociális hozzájárulási adó együttes összege, amelyet a munkaügyi központ legfeljebb két részletben folyósít a munkaadó részére.