Ki jogosult a támogatásra:

Adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére, lakhatást segítő ellátás - lakásfenntartási támogatás 2015

 

A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, akinek

- az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy

- a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint

- aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

Ki állapíthatja meg a  támogatást: A települési önkormányzat, képviselő-testülete, átruházott hatáskörben bizottsága, vagy polgármester.

A támogatás forrása: Az önkormányzat költségvetése, melyhez a központi költségvetés hozzájárul.

Lakásfenntartási támogatás 2015

Ki jogosult  a támogatásra :

1.Normatív alapon állapítják meg a támogatást annak a személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedeleme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,(71.250 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

2.Támogatásra alanyi jogon jogosult az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy.

Ki állapíthatja meg a támogatást : A települési önkormányzat jegyzője.